STOOL

KAI-101/102

KAI-101-400 サイズ:W500 D400 H400mm KAI-102-300 サイズ:W500 D300 H300mm ※仕上げ色は、職人による自然素材を活かした独自工法のため、印刷見本やサンプルとは色調、風 […]

KAI-201-550

KAI-201-550 サイズ:W550 D400 H420mm ※仕上げ色は、職人による自然素材を活かした独自工法のため、印刷見本やサンプルとは色調、風合いに多少の違いが出ます。 ※当社は、製品保証・生産物賠償責任保険 […]

KAI-301-420

KAI-301-420 サイズ:W420 D420 H420mm ※仕上げ色は、職人による自然素材を活かした独自工法のため、印刷見本やサンプルとは色調、風合いに多少の違いが出ます。 ※当社は、製品保証・生産物賠償責任保険 […]

KAI-401-420

KAI-401-420 サイズ:W420 D420 H420mm ※仕上げ色は、職人による自然素材を活かした独自工法のため、印刷見本やサンプルとは色調、風合いに多少の違いが出ます。 ※当社は、製品保証・生産物賠償責任保険 […]