STOOL

KAI-101/102

KAI-101-400サイズ:W500 D400 H400mmKAI-102-300サイズ:W500 D300 H300mm※仕上げ色は、職人による自然素材を活かした独自工法のため、印刷見本やサンプルとは色調、風合いに多 […]

KAI-201-550

KAI-201-550サイズ:W550 D400 H420mm※仕上げ色は、職人による自然素材を活かした独自工法のため、印刷見本やサンプルとは色調、風合いに多少の違いが出ます。※当社は、製品保証・生産物賠償責任保険に加入 […]

KAI-301-420

KAI-301-420サイズ:W420 D420 H420mm※仕上げ色は、職人による自然素材を活かした独自工法のため、印刷見本やサンプルとは色調、風合いに多少の違いが出ます。※当社は、製品保証・生産物賠償責任保険に加入 […]

KAI-401-420

KAI-401-420サイズ:W420 D420 H420mm※仕上げ色は、職人による自然素材を活かした独自工法のため、印刷見本やサンプルとは色調、風合いに多少の違いが出ます。※当社は、製品保証・生産物賠償責任保険に加入 […]